Dotacje Unijne

 
 

"Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestuje w obszary wiejskie".


Operacja mająca na celu :


- wzrost wartości dodanej przez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń w zakładzie ,


współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania :


"Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych , obrót nimi lub ich rozwój".Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji : utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca w ilości powyżej 50%.